Skip to main content

Firma Comarch już po raz kolejny włącza się w działania edukacyjne organizując dla Klientów, przedsiębiorców cykl szkoleń internetowych.

Tematyka szkoleń będzie tym razem dotyczyła zmian w VAT, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 roku, a każdy klient będzie zmuszony dostosować swój system informatyczny do zmieniających się przepisów.

Pierwsza część szkolenia odbyła się 29.10.2013, kolejna 28.11.2013, a ostatnia jest planowana na dzień 21.01.2014. Są jeszcze wolne miejsca!

W poprzednio obowiązujących przepisach obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury za towar lub wykonanie usługi. Zmiany polegają między innymi na wprowadzeniu nowego momentu powstania obowiązku podatkowego. W nowych przepisach obowiązek ten powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi (przekazanie na rzecz nabywcy prawa do towaru).

W związku ze zmianami w przepisach, każdy użytkownik musi dostosować swój system finansowo – księgowy do nowych regulacji.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, porady dotyczącej aktualizacji oprogramowania, jesteśmy do dyspozycji.