Skip to main content

27 grudnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dodatkowy nabór wniosków do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Możliwość zgłaszania wniosków kończy się 24 stycznia 2014 r., jeśli więc zainteresowani jesteście Państwo uzyskaniem środków finansowych na zakup systemu klasy ERP to jest to ostatni moment!

Możliwością dofinansowania objęte są przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Zatem dofinansowanie może obejmować także systemy klasy ERP.  

Kwota dofinansowania projektu nie może być niższa niż 20 000 złotych, natomiast procent dofinansowania nie może być większy niż 70% i uzależniony jest on od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji projektu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami – zapraszamy do kontaktu ze specjalistami PolKas.