Skip to main content

Moduł Workflow w systemie enova usprawnia proces przepływu informacji w każdej firmie i za pomocą schematów organizuje pracę według ustalonych punktów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych firm, gdzie istotną sprawą jest usystematyzowanie kierunków działań oraz uporządkowanie zadań dla poszczególnych użytkowników.

Jak to działa?

Workflow wyznacza etapowo ścieżkę dla zadań i dokumentów od jednego do drugiego operatora. Zaletą jest to, że na każdym etapie realizacji danego procesu czy zadania jest możliwość sprawdzenia jego statusu.  

Definiując dany proces, w którym kolejne zadania i dokumenty z nim związane przekazywane są od jednej do drugiej osoby jesteśmy w stanie doskonale zorganizować pracę i doprowadzić do pomyślnego zakończenia zadania. Każdy element tego systemu odpowiada za dany etap procesu, a dzięki temu, że poszczególne moduły współpracują ze sobą całość rozwiązania stanowi zintegrowany system.

Przykładowy proces przebiegu pracy przebiega w następujących etapach:

 • wprowadzanie dokumentu,
 • sporządzenie oferty,
 • sformalizowanie zamówienia,
 • potwierdzenie zamówienia,
 • realizacja zamówienia oraz zarządzanie budżetem podczas jego realizacji,
 • przekształcenie zamówienia w fakturę,
 • wygenerowanie raportu i sporządzenia analiz.

Workflow – wspomaganie pracy grupowej i odpowiednio zdefiniowany proces.

Jest wiele korzyści płynących z rozwiązania enova Workflow. Najważniejsze z nich to:

 • sprawne zarządzanie wszystkimi procedurami w firmie,
 • kontrola przebiegu pracy i usprawnienie całego procesu,
 • ograniczenie ilości błędów popełnianych przez użytkowników,
 • błyskawiczny dostęp do dokumentów,
 • płynny przepływ dokumentów,
 • wyeliminowanie przestojów w pracy.

 

enova Workflow to pełna automatyzacja procesów biznesowych w firmie, uporządkowanie grupy zadań i przypisanie ich do odpowiednich osób a także gwarancja pomyślnego zakończenia każdego procesu.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z enova Workflow lub innymi modułami tego oprogramowania, zapraszamy do kontaktu.