Skip to main content

Kasa fiskalna dla lekarza1. marca 2015 roku lekarze, podobnie jak kosmetyczki i fryzjerzy, mechanicy, prawnicy, doradcy podatkowi i kilka innych grup zawodowych zostali zobowiązani do rejestrowania swoich obrotów na kasie fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu. Na mocy rozporządzenia z dn. 4. listopada 2014 r., do końca lutego 2015 r. musieli oni zaopatrzyć się w urządzenie fiskalne, nawet jeśli ich roczny obrót z prywatnej praktyki nie przekraczał kwoty 20.000 zł. Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów przewiduje jednak wyjątek od tej reguły.

Tak naprawdę przysłowiowy “diabeł” tkwi w szczegółach. Okazuje się, że zgodnie z najnowszą interpretacją MF przepis ten należy stosować w zależności od formy organizacyjnej placówki, która świadczy usługi medyczne. O ile § 4 pkt 2 lit. f Rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. wyklucza prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, to nie wspomina nic o podmiotach gospodarczych, z jakimi to de facto najczęściej mamy do czynienia w przypadku prywatnych ośrodków zdrowia, świadczących usługi lecznicze również poza kontraktami zawartymi z NFZ.

Takie spółki, jako podmioty prawne nie podlegają temu przepisowi i mogą one zachować prawo do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów na urządzeniach fiskalnych dopiero od kwoty 20.000 zł. Niestety lekarze i stomatolodzy prowadzący indywidualnie lekarską praktykę, z tego przywileju nie skorzystają.

Opracowano na podst. „Gazety Lekarskiej” nr 12-2015/1-2016