Skip to main content

Optima 2016.1.1Zachęcamy Państwa do aktualizacji systemu informatycznego Comarch ERP Optima do najnowszej wersji, tj. 2016.1.1. W systemie wprowadzone zostały modyfikacje, uwzględniające zmiany przepisów, wzory aktualnych deklaracji w szczególności związanych z rozliczeniem roku 2015. Są również nowe funkcjonalności. Na podkreślenie zasługuje NOWOŚĆ w module Handel – arkusz inwentaryzacyjny z eksportem towarów z dokumentu do pliku. Umożliwia eksport towarów do pliku z poziomu Arkusza Inwentaryzacyjnego oraz Arkusza Inwentaryzacyjnego Pomocniczego. Dzięki temu, Comarch ERP Optima może coraz bardziej skutecznie pomagać Państwu prowadzić działalność biznesową w stale zmieniających się realiach rynkowych.   W ramach wersji 2016.1.1 Comarch ERP Optima:

  • udostępniono nową deklarację PIT-37(22) obowiązującą za rok 2015 wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2015: –    PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), –    PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT-ZG(5), PIT-Z(6), –    PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT-ZG(5), PIT-Z(6), –    CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), –    PIT-11(23) z załącznikiem PIT-R(18), –    PIT-40(22) z załącznikiem PIT-R(18), –    IFT-1/1R(13), PIT-8C(8), PIT-4R(6), PIT-8AR(6).
  • wyłączono konieczność uzupełniania załącznika ORD-ZU na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016.
  • zaktualizowano zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych.
  • dodano możliwość prowadzenia ewidencji produktów rolnych w stawce 2% w Ewidencji Ryczałtowej.
  • od 1.01.2016 r. dodano nową standardową nieobecność Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz., która związana jest z nowym limitem Urlop opiekuńczy  kp.188/godz. Nieobecność ta rozliczana jest godzinowo.
Jednocześnie przypominamy, że Comarch ERP Optima w wersji 2016.1.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003. Sygnalizujemy główne zmiany i nowości, po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z konsultantami POLKAS – telefonicznie, e-mailowo oraz przez livechat.]]>