Skip to main content

  • Wyświetl formularz kontrahenta dla którego zostaną wprowadzone rabaty indywidualne [Kontrahenci i urzędy > Kontrahenci]

  • W drzewie zakładek [po lewej stronie] wybierz folder Handel i podzakładkę Rabaty indywidualne

  • W sekcji Rabaty indywidualne towarów na liście wyszukujemy towary i zaznaczamy Rabat indywidualny przy konkretnych pozycjach. Następnie w kolumnie Rabat wprowadzamy wartość rabatu

  • (W celu ułatwienia wyszukiwania możesz użyć dodatkowy wiersz wyszukiwania uruchamiany za pomocą klawiszy Ctrl + Shitf + F3)

    Jak wprowadzić rabaty indywidualne towarów dla danego kontrahenta w enova36514. W celu akceptacji z paska narzędzi wybierz Zapisz i zamknij [Ctrl + Enter] ]]>