Skip to main content

  • Wyświetl formularz kontrahenta dla którego zostanie wprowadzony rabat [Kontrahenci i urzędy > Kontrahenci]

  • W drzewie zakładek [po lewej stronie] wybierz folder Handel i podzakładkę Rabat i cena [Handel > Rabat i cena]

  • W sekcji Rabaty indywidualne wszystkich towarów w pozycji Rabat wprowadź wartość rabatu [%]. Dodatkowo w sekcji Ceny indywidualne wszystkich towarów możesz określić od jakiej ceny będzie naliczany rabat procentowy.

  • Co zrobic, aby rabat dla danego kontrahenta naliczal się automatycznie przy wystawianiu dokumentów w enova36514. W celu akceptacji z paska narzędzi wybierz Zapisz i zamknij [Ctrl + Enter]

    (Rabat będzie naliczany automatycznie po wprowadzeniu kontrahenta na fakturze zakupu)

    ]]>