Skip to main content

  • Wyświetl formularz kontrahenta dla którego zostanie wprowadzona blokada sprzedaży [Kontrahenci i urzędy > Kontrahenci]

  • W zakładce Warunki płatności, sekcji Warunki handlowe zaznacz pole na Tak

  •   Jak wprowadzić blokadę sprzedaży na danym kontrahencie w enova3651  

    3. (Po zapisaniu zmian dla danego kontrahenta zostanie wprowadzona blokada sprzedaży, co uniemożliwi wystawienie m.in. faktury sprzedaży)

    ]]>