Skip to main content

Na otwartym formularzu Wizytówki przechodzimy do menu Czynności → Przekształć wizytówkę (lub skrót klawiszowy Shift+F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie w oknie pośrednim zaznaczamy parametr Utwórz nową kartotekę