Skip to main content

Jeśli na towarze powstały obroty (przychód lub rozchód) pole z wyborem jednostki kartoteki towarowej jest nieaktywne.

 

 

Aby zmienić jednostkę kartoteki z menu Czynności wybieramy Narzędziowe→ Ustaw jednostkę