Skip to main content

Aby utworzyć nowy towar na podstawie już istniejącego wystarczy zaznaczyć towar na liście i kliknąć przycisk F8. Lub z menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy wybrać
Czynności → Kopiuj towar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiowanie operacji wzorcowych technologii w enova365 moduł produkcja

Aby utworzyć nową operację wzorcową lub technologię na podstawie już istniejących wystarczy zaznaczyć oprację/technologię na liście i kliknąć przycisk F8. Lub z menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy wybrać Czynności → Kopiuj operację lub Czynności → Kopiuj technologię