Skip to main content

Program enova365 daje możliwość na kilku zakładkach aktywnych w tym samym czasie. Daje nam to możliwość podglądu/edycji danych na różnych listach bez konieczności przełączania się pomiędzy oknami. Aby otworzyć nową zakładkę należy nacisnąć symbol plusa lub użyć skrótu Ctrl+t. Nawigacja po zakładkach możliwa jest przy wykorzystaniu myszy.