Skip to main content

Program enova365 umożliwia tworzenie podlist do już istniejących list. Taka funkcjonalność umożliwia nam utworzenie spersonalizowanej listy ograniczonej filtrami. Aby dodać nową podlistę leży na głównej gałęzi drzewa kliknąć prawym klawiszem myszy wybrać Nowy widok → Lista