Skip to main content

 

Program Optima daje możliwość ustawienia kartotek kontrahentów jako nieaktywnych (w przypadku gdy np. nie będziemy korzystać już z danej kartoteki).

Aby ustawić kartotekę jako nieaktywną należy otworzyć formularz kontrahenta, przejść na zakładkę Handlowe a następnie zaznaczyć parametr „Nieaktywny”.

 

Aby na liście kontrahentów wyświetlić nieaktywnych, w obszarze filtra zaznaczamy parametr Nieaktywni.