Skip to main content

 

System Optima umożliwia seryjną weryfikację statusu podatnik VAT czynny. Aby ustawić ten parametr dla wielu kontrahentów należy zaznaczyć ich na liście a następnie z przycisku operacji seryjnych wybrać opcję „Zweryfikuj status VAT”.