Skip to main content

Program Comarch ERP Optima daje możliwość przypisania przedstawicieli do kontrahenta.

Aby to zrobić należy otworzyć kartotekę kontrahenta, przejść na zakładkę dodatkowe, a następnie klikając ikonę plusa otworzyć formularz przedstawiciela. Wprowadzone dane zapisujemy dyskietką.