Skip to main content

Magazyn to miejsce, w którym przeplata się wiele procesów i zdarzeń istotnych dla przedsiębiorstwa i jako takie wymaga odpowiednich narzędzi do zarządzania. Im więcej towarów, magazynów, procesów logistycznych, tym większą trzeba mieć nad nimi kontrolę.

Narzędziem do zarządzania magazynem wysokiego składowania jest np. Comarch WMS, zintegrowany z systemami Comarch ERP XL czy Comarch ERP Altum. To wyspecjalizowany system usprawniający wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach.

Comarch WMS zapewnia:

  • bezbłędną lokalizację towarów w magazynie,
  • kontrolę przebiegu obrotu magazynowego,
  • sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki,
  • automatyzację operacji, 
  • optymalizację czasu pracy,
  • kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Comarch WMS to tak naprawdę pakiet dwóch rozwiązań – WMS Zarządzanie i WMS Magazynier. Podział taki zapewnia kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania, zarówno na szczeblu zarządzającym, jak i wykonawczym.

Comarch WMS Magazynier usprawnia przyjmowanie, wydawania, przesuwanie i inwentaryzowanie towarów. Umożliwia realizację dyspozycji magazynowych przydzielonych przez kierownika, pozwala także dodawać dokumenty magazynowe bezpośrednio z poziomu kolektora danych. Wśród jego funkcjonalności na uwagę zasługują obsługa nośników, kodów EAN, drukowanie etykiet i zrealizowanych dokumentów magazynowych, monitorowanie postępu realizacji, stały dostęp na informacji o kontrahentach i towarach oraz dostosowanie wydruków i etykiet.

Z kolei Comarch WMS Zarządzanie to „centrum dowodzenia” magazynem wysokiego składowania. Pozwala m.in. na elastyczne budowanie struktury magazynowej, zarządzanie położeniem oraz relokacją zasobów, przypisanie dyspozycji do operatorów i monitorowanie ich realizacji, weryfikację obciążenia magazynierów, kontrolę stanów minimalnych i maksymalnych towarów, kontrolę procesu inwentaryzacji czy analizowanie danych magazynowych.

To tylko nieliczne z funkcjonalności Comarch WMS – jest to system bardzo elastyczny, zapewniający możliwość konfiguracji odpowiadającej specyficznym potrzebom każdej firmy. A przede wszystkim jest narzędziem kompleksowym, usprawniającym i automatyzującym zarzadzanie zaawansowaną gospodarką magazynową.

POLKAS jako Autoryzowany Partner Comarch wdraża i wspiera system Comarch WMS, dlatego w razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.