Skip to main content

Przypominamy, że dzień 25 maja to data wejścia w życie przepisów o RODO. RODO to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które systematyzuje ochronę danych osobowych i reguluje możliwości i sposób ich przetwarzania na terenie Unii Europejskiej. Przepis ten dotyka wszystkich, którzy w ramach swej działalności dokonują przetwarzania danych osobowych.

Co zrobić, aby w razie kontroli inspektorów RODO nie narazić się na nieprzyjemności i kary? Przede wszystkim zadbać o aktualizację oprogramowania. Przepisy o RODO w bezpośredni bowiem sposób dotyczą używanego w firmie systemu informatycznego, który musi być zgodny z wytycznymi RODO.

Jeżeli do tej pory jeszcze Państwo tego nie zrobiliście, jest to ostatni moment za aktualizację programu. Aby było to możliwe, gwarancja na program musi być aktywna. POLKAS może sprawdzić Państwa gwarancję na takie programy, jak enova365, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Sage Symfonia. Jeżeli gwarancja w najbliższym czasie się kończy, warto już teraz zadbać o jej odnowienie. Koszt odnowienia gwarancji terminowej w każdym z wymienionych programów wynosi:

  • enova365 – 15% wartości posiadanych licencji programu.

  • Comarch ERP Optima – 20% wartości posiadanych licencji programu.

  • Comarch ERP XL – 12% wartości posiadanych licencji programu.

Jeżeli gwarancja już wygasła, koszt jej odnowienia jest wyższy:

  • enova365 – 30% wartości posiadanych licencji programu.

  • Comarch ERP Optima – 30% lub 40% wartości posiadanych licencji programu.

  • Comarch ERP XL – 20% lub więcej wartości posiadanych licencji programu.

Jesteśmy do dyspozycji na okoliczność pomocy lub wszelkich pytań.