Skip to main content

Przy anonimizacji danych osobowych przedstawiciela kontrahenta obwiązują analogiczne zasady jak przy anonimizacji kontrahenta. Operator, który może dokonać anonimizacji powinien z Menu/Ogólne wybrać Anonimizację danych osobowych/Anonimizacja przedstawiciela. W tym momencie następuje wyświetlenie formularza, na którym wybieramy kontrahenta oraz jego przedstawiciela. Program sprawdza czy nie ma dokumentów blokujących anonimizację.

Jego naciśnięcie wyświetla ostrzeżenie, o bezpowrotnym usunięciu danych osobowych. W tym momencie decydujemy o odrzuceniu lub potwierdzeniu anonimizacji.