Skip to main content

Z głównego menu programu na zakładce Ogólne należy wybrać w części Dane osobowe ikonkę Rejestry a następnie z rozwiniętej listy Administrator danych osobowych.


Zostanie wyświetlony formularz, na którym można wskazać administratora, współadministratora, przedstawiciela oraz inspektora danych osobowych. Domyślnie podpowiada się pracownik, istnieje także możliwość wybrania kontrahenta lub wspólnika.


Po wskazaniu podmiotu na liście administratorów danych osobowych, nie ma możliwości jego usunięcia lub oznaczenia jako nieaktywnego/archiwalnego. Przed taką operacją konieczne będzie usunięcie go z listy administratorów. Zakładka Adres GIODO umożliwia określenie adresu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.