Skip to main content

Od wielu tygodni producenci oprogramowania, w tym także Soneta, pracowali nad przystosowaniem swoich systemów do zmian związanych m.in. z wprowadzeniem Mechanizmu Płatności Podzielonej, czyli tzw. split payment.

Program enova365 w najnowszej wersji 14.5. jest oczywiście dostosowany do najnowszych przepisów. Wśród zmian w systemie pojawiły się np.:

  • powiązania między rachunkami rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT
  • pobieranie kwoty VAT na płatności oraz zapłaty
  • nowy komunikat przelewu dotyczący płatności podzielonej
  • obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniająca kontrolę rozliczeń MPP
  • aktualizacja komunikacji z bankami (webservices)

Obsługa split-payment to oczywiście główny, ale nie jedyny obszar zmian. Nowa wersja enova365 uwzględnia nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K, obowiązujące od 1 lipca, pozwala na drukowanie numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym, zawiera nowe parametry dotyczące leczenia szpitalnego na formularzu zwolnienia chorobowego oraz mechanizm OCR dokumentów kosztowych.

Dostosowano także algorytmy naliczania składek ZUS do zmian dotyczących przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność po 30.04.2018. Wprowadzono zmiany w naliczaniu nadgodzin dobowych w dłuższym okresie rozliczeniowym, zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe oraz wzór raportu „Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3”. W ramach dodatku Elektroniczne Wyciągi Bankowe udostępniona została komunikacja z ING Bank Śląski przez WebService. Zmiany dotyczą także anglojęzycznej wersji Pulpitów oraz mechanizmu wyszukiwania i filtrowania danych na listach wyboru.

Wszystkich zainteresowanych aktualizacja systemu enova365 do najnowszej wersji zapraszmy do kontaktu z naszymi specjalistami.