Skip to main content

BaseLinker to zdecydowanie jedna z najlepszych platform multi-channel dostępnych na rynku, jej niekwestionowanym atutem jest szeroki zakres integracji ze sklepami i portalami aukcyjnymi, oraz automatyzacja wymiany zamówień i tworzenia ofert/aukcji.

Widząc stale rosnący potencjał BaseLinker postanowiliśmy wspomóc klientów korzystających z jej dobrodziejstw i stworzyliśmy oprogramowanie integrujące BaseLinker z wspieranymi przez nas systemami ERP.

Testy wypadły pomyślnie i wszem i wobec możemy poświadczyć: oprogramowanie firm Comarch i Soneta może bez przeszkód współpracować z BaseLinker – wystarczy kupić nasz dodatek.

Integrator pozwala na wymianę informacji o zamówieniach które wpłynęły do BaseLinker, sprzedaży, stanach towarowych i zrealizowanych płatnościach. Dzięki temu system ERP odwzorowuje bieżącą sytuację, pozwalając na sumienne prowadzenie niezbędnych rejestrów.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia coraz intensywniejszych kontroli rozliczeń prowadzonych przez uprawnione instytucje.

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani naszym produktem serdecznie zapraszamy do kontaktu. Umówimy prezentację funkcjonalności i porozmawiamy o Państwa założeniach dotyczących zintegrowanych platform handlowych.