Skip to main content

Systemy informatyczne używane w firmach pełnią różnego rodzaju funkcje. Do tej pory głównymi obszarami, w jakich je wykorzystywano były sprzedaż, prowadzenie magazynu, generowanie zamówień, księgowość, kadry i płace, produkcja, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz ewidencjonowanie środków trwałych.

Coraz częściej potrzeby firm dotyczą dostępu do uporządkowanych i wiarygodnych informacji, przedstawianych w postaci raportów i analiz.

Wszystkie programy informatyczne gromadzą dane, natomiast same informacje to za mało, aby szybko i łatwo porównać zebrane dane i na ich podstawie wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Do tego służą narzędzia analityczne, tak zwane Business Intelligence (w skrócie: BI).

Duża część dostępnych na rynku systemów informatycznych wyposażona jest w moduł Analizy BI, dzięki temu ich użytkownicy nie muszą ponosić kosztów związanych z zakupem i wdrażaniem osobnego systemu do analiz. Wystarczy dokupić odpowiedni moduł.

 

Celem zaprezentowania swoim klientom zalet i korzyści wynikających z posiadania modułu Business Intelligence, firma Comarch umożliwiła wszystkim klientom pracującym na programie iOptima24 (czyli na Comarch Optimie w modelu usługowym) bezpłatne wypróbowanie przez okres miesiąca narzędzia do analiz – modułu Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence.

Skontaktuj się z nami – pomożemy skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji.