Skip to main content

Zarówno na stronie internetowej www.polkas.pl, jak i na naszej drugiej stronie www.erp-polkas.pl, dedykowanej systemom ERP i oprogramowaniu dedykowanemu wielokrotnie podkreślaliśmy atuty wykorzystania w bieżącej działalności narzędzi analitycznych Business Intelligence.

Od kilku lat bardzo prężnie na tym polu działa krakowski producent oprogramowania, firma Comarch. O ile systemy Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum od dawna wyposażone są w moduły BI, o tyle w programie Comarch ERP Optima do pewnego momentu funkcjonował tylko moduł Analizy (dostępny w cenie 295,00 PLN netto), generujący kilka bardzo prostych raportów.

W chwili obecnej nie jest on już oferowany, a zamiast niego w Optimie funkcjonuje moduł Analizy Business Intelligence. Za cenę 999,00 PLN netto możliwy jest równoczesny dostęp dwóch użytkowników, koszt modułu bez limitu jednoczesnych dostępów to 1 999,00 PLN netto.

Tylko do 29 marca bieżącego roku wszyscy klienci pracujący na programie Comarch ERP Optima i posiadający moduł Analizy mają możliwość przejścia na Analizy BI za kwotę stanowiącą równowartość różnicy w cenie między tymi modułami.

Jeżeli potrzebują Państwo szerszych informacji, zachęcamy do kontaktu z nami.

Dla naszych obecnych i przyszłych Klientów możliwa jest również bezpłatna prezentacja modułu.