Skip to main content

Aktualizacje systemów informatycznych mają kilka podstawowych funkcji. W przypadku programu Comarch OPTIMA aktualizacja ma na celu z jednej strony podniesie ergonomii pracy na systemie, z drugiej jest ona dalszym krokiem w kierunku przystosowania tego rozwiązania do zmian w prawie finansowym.

Nowe funkcjonalności OPTIMY to między innymi:

  • umożliwienie podpisywania za pomocą podpisu elektronicznego plików pdf, co ma zastosowanie głównie w odniesieniu do faktur elektronicznych,
  • dodanie możliwości tworzenia operacji seryjnych w odniesieniu do listy kontrahentów,
  • dodanie funkcji tworzenia deklaracji zerowych ZUS RCA i ZUS RZA,
  • umożliwienie generowania i wysyłania deklaracji CIT-8 na nowym formularzu e-dokumentu,
  • wprowadzenie nowego wzoru dokumentu VAT-ZD, pozwalającego na tworzenie załączników zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi podatku dochodowego.

Również inni producenci zintegrowanych systemów klasy ERP, firmy Soneta i Sage, udostępniły aktualizacje programów enova, Symfonia i Forte. Tylko praca na aktualnej wersji systemu da Państwu gwarancję działania zgodnie z nowym prawem finansowym i podatkowym.

Jeżeli chcą Państwo zamówić aktualizację posiadanego oprogramowania lub zapytać o jej dostępność, jesteśmy do dyspozycji.