Skip to main content

 

Kogo dotyczą zmiany?

Główne zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów które będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. będą dotyczyć zrównania limitu obrotów zarówno dla rozpoczynających jak i kontynuujących działalność do 20.000 zł rocznie. Reasumując, zakupu kasy fiskalnej będą musieli dokonać ci podatnicy, których miesięczne obroty wyniosą około 1.667 zł!

Pomożemy Ci w zakupie urządzenia…

Po co te zmiany?

Celem tej zmiany jest przede wszystkim zwiększenie rzetelności w prowadzeniu przez przedsiębiorców ewidencji dla celów podatku od usług i towarów oraz ochronę interesów ekonomicznych konsumentów. Ponadto obowiązek zastosowania kasy fiskalnej ma na celu zapewnienie kontroli w branżach narażonych na nadużycia i wyeliminowanie tak zwanej szarej strefy.

Każda transakcja sprzedaży udokumentowana paragonem fiskalnym umożliwia klientowi sprawdzenie prawidłowości danej transakcji a tym samym ułatwia mu ewentualne dochodzenie praw z tytułu reklamacji.

Podatnik który nie wywiązuje się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej czy przy sprzedaży nie wydaje paragonu klientowi, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach kodeksu karnego skarbowego.

Zakup kasy to dopiero początek…

Wydatek związany z zakupem kasy fiskalnej to stosunkowo najmniejszy problem, zwłaszcza że podatnik przy zakupie pierwszego urządzenia ma możliwość uzyskania dofinansowania ( 90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 netto od zakupu netto kasy). Klient dokonujący zakupu jest zobowiązany do wielu czynności związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży m.in. do przechowywania kopii dokumentów kasowych, dokumentacji o przebiegu eksploatacji urządzenia. Podatnik musi liczyć się też z tym że w razie konieczności, na żądanie właściwych organów ma obowiązek udostępnić kasę do kontroli jej stanu. Dlatego tak ważny jest zarówno wybór odpowiedniego urządzenia jak i w perspektywie serwis, który w każdej chwili służy doradztwem i pomocą w tym zakresie.

Firma PolKas poza bogatą ofertą urządzeń fiskalnych oferuje Państwu również opiekę serwisową a wieloletnie doświadczenie pozwala nam wesprzeć Państwa placówkę na każdym etapie jej rozwoju.

Dowiedz się więcej. Skontaktuj się z nami