Skip to main content

Planując trasy w Comarch ERP XL po prostu dodajemy adresy/kontrahentów do których dany transport lub handlowiec ma dotrzeć. Dużą pomocą w odpowiednim planowaniu może być wizualizacja przy wykorzystaniu GoogleMaps. Jak ją osiągnąć? Wystarczy, że po dodaniu listy odwiedzanych punktów/kontrahentów i wstępnym posortowaniu klikniemy w ikonkę drogi poniżej.

Uzyskujemy podgląd trasy wg aktualnego ustawienia, możemy wykorzystać algorytmy GoogleMaps do poprawy optymalizacji i następnie odpowiednio posortować zapisy w trasie.