Skip to main content

Jeśli chcemy dla listy dokumentów wykonać operacje potwierdzenia bez wchodzenia w każdy z osobna i odznaczania znacznika „Do bufora” możemy skorzystać z możliwości interfejsu systemu. Wystarczy w takiej sytuacji zaznaczyć wszystkie dokumenty które zamierzamy zatwierdzić i wywołać menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy.

Z listy opcji wybieramy po prostu opcje zatwierdź zaznaczone i oszczędzamy nieco czasu obserwując jak system zatwierdza wszystkie zaznaczone dokumenty.