Skip to main content

Niepotrzebna infrastruktura i informatyk na etacie

System w modelu Software as a Service (ang. oprogramowanie jako usługa) zainstalowany jest w zewnętrznym data center, do którego łączy się użytkownik. Do pracy potrzebuje on jedynie laptop czy smartfon, nie musi myśleć o serwerze, o jego ciągłej pracy i konserwacjach, nie musi też zatrudniać informatyka. Skoro serwer w firmie jest niepotrzebny, nie pracuje cały czas, to bezpośrednio przekłada się to też na wysokość rachunków za energię elektryczną.