Skip to main content

Elastyczność i możliwość rezygnacji w każdej chwili

Chmura daje pełną elastyczność w podejmowaniu decyzji. W każdej chwili można dokupić potrzebny moduł czy stanowisko pracy dla nowego pracownika lub z niego zrezygnować. Płaci się po prostu za program w takim kształcie, jaki jest w danym momencie potrzebny.