Skip to main content

Automatyczne aktualizacje

Oprogramowanie w chmurze aktualizowane jest przez producenta automatycznie, najczęściej w nocy. Użytkownik końcowy nie musi o tym myśleć, pamiętać, ani ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów. Używając chmury mamy więc gwarancję pracy na systemie, który zawsze zgodny jest z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.