Skip to main content

Rozporządzenie MF z dnia 7 września 1994 roku dopuszcza zwrot kasy fiskalnej za odpowiednią odpłatnością uprawnionemu serwisowi, importerowi lub producentowi. Po zakończeniu działalności obowiązkiem podatnika jest wykonanie raportu okresowego z całego okresu działania kasy fiskalnej.