Skip to main content

Paragon można anulować tylko w przypadku kiedy nie został on zakończony. Co więc należy zrobić w przypadku pomyłki na paragonie już zakończonym? Jedyne wyjście to sporządzenie odpowiedniego protokołu i dołączenie do niego oryginału błędnego paragonu. Należy przy tym pamiętać aby błędna wartość transakcji została odliczona od obrotu i sprzedaży z raportu dobowego tego dnia i każdorazowo od raportów miesięcznych i okresowych.