Skip to main content

 

 

 

Odczyt pamięci urządzenia fiskalnego wykonywany jest po zakończeniu działalności gospodarczej (odczyt likwidacyjny) lub po zakończeniu pamięci kasy. Odczytu dokonuje uprawniony do tego serwis. Drukowana jest cała sprzedaż jaka była prowadzona na urządzeniu fiskalnym ( na wydruku znajdują się wszystkie raporty dobowe wraz z ich podsumowaniem). Fakt zamknięcia działalności bądź zakończenie pamięci kasy należy niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego który wyznaczy termin odczytu. W terminie tym musi zgłosić się podatnik i uprawniony serwis sprawujący opiekę nad urządzeniem. Potwierdzeniem dokonania odczytu kasy jest sporządzenie w obecności urzędnika skarbowego tzw. ” Protokołu odczytu”.