Skip to main content

Nożyce fiskusa w salonie fryzjerskim czyli obowiązkowa kasa fiskalna.               

W związku z projektem nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2015 roku obowiązek ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej będzie dotyczył również podatników prowadzących usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Obecnie podatnicy u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła 20 tys. byli zwolnieni z tego obowiązku.                                              

Jakie zmiany od 2015 roku? 

Projekt nowego rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2014 roku zakłada utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Proponuje się jednak wprowadzić regulację wyłączającą z obrotu czynności, o których mowa w pozycji 34 załącznika do projektu rozporządzenia (tj. dostawa nieruchomości) oraz z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (pozycja 47 załącznika do projektu rozporządzenia).

Jaki jest termin na założenie kasy fiskalnej?

Projekt nowego rozporządzenia przewiduje taki sam termin na instalację kasy zarówno dla kontynuujących jak i rozpoczynających działalność – 2 miesiące. Reasumując: od 1 marca 2015 roku podatnicy których kwota obrotu przekroczyła 20 tys. muszą mieć urządzenie fiskalne.

Po co te zmiany?

Celem tej zmiany jest przede wszystkim zwiększenie rzetelności w prowadzeniu przez przedsiębiorców ewidencji dla celów podatku od usług i towarów oraz ochronę interesów ekonomicznych konsumentów. Ponadto obowiązek zastosowania kasy fiskalnej ma na celu zapewnienie kontroli w branżach narażonych na nadużycia i wyeliminowanie tak zwanej szarej strefy.

Każda transakcja sprzedaży udokumentowana paragonem fiskalnym umożliwia klientowi sprawdzenie prawidłowości danej transakcji, a tym samym ułatwia mu ewentualne dochodzenie praw z tytułu reklamacji.

Podatnik który nie wywiązuje się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej czy przy sprzedaży nie wydaje paragonu klientowi, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach kodeksu karnego skarbowego.

Pomożemy Ci w zakupie urządzenia….

 

Kasa fiskalna Novitus NANO EKasa fiskalna Novitus NANO E

 

Kasa fiskalna Elzab MINI E Kasa fiskalna Elzab MINI E

 

Kasa fiskalna Elzab MINI E z klawiaturą modułowąKasa fiskalna Elzab MINI E z klawiaturą modułową

 

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJKasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ

 

Kasa fiskalna Novitus MAŁA PLUS EKasa fiskalna Novitus MAŁA PLUS E

 

Firma PolKas poza bogatą ofertą urządzeń fiskalnych oferuje Państwu również opiekę serwisową, a wieloletnie doświadczenie pozwala nam wesprzeć Państwa placówkę na każdym etapie jej rozwoju.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zadzwoń pod nr tel.: 12 634 05 44  lub napisz info@polkas.pl