Skip to main content

Firma INSOFT udostępniła nowe oprogramowania PC-POS 7, Mini-Market oraz PC-Gastronom w wersji 7.3.53.

Najważniejsze usprawnienia i zmiany w nowej wersji to przede wszystkim:
– mechanizm automatycznych aktualizacji dla programów z serii PC-POS 7,
– obsługa drzewka asortymentów oraz możliwość jego sortowania na panelach sprzedaży,
– obsługa zdjęć produktów podczas sprzedaży,
– wydruk pokwitowań płatniczych na drukarkach fiskalnych,
– wydruk zlecenia kuchennego na drukarkach fiskalnych (PC-Gastronom),
– obsługa dzwonka kuchennego przez drukarki tekstowe.

Wprowadzono także szereg nowych rozwiązań, takich jak np.:
– nowe serwisy płatności obsłużone za pomocą soft-terminali,
– nowe reguły systemu PC-Loyalty,
– nowe raporty oraz nowy dokument “Rozbieżność z dostawy zewnętrznej” (Mini-Market),
– nowy sposób definicji i obsługi zestawów.

 

Firmy korzystające z oprogramowania PC-Market zachęcamy do wykonania aktualizacji swoich systemów.

Firmom które jeszcze wogóle nie korzystają z oprogramowania sprzedażowego proponujemy bezpłatną prezentację możliwości programu.

W tym celu zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod tel. 12 6340544.