Skip to main content

Firma Comarch SA udostepniła nową wersję systemu Comarch ERP Optima ( 2015.0.1 ) uwzględniającą aktualne zmiany w przepisach. W najnowszej wersji systemu umożliwiono dołączanie załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A do deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 składanej za rok 2014, natomiast dla deklaracji PIT-11 w wersji 20 dodano załącznik PIT-R.
 
Na szczególną uwagę zasługują następujące zmiany: 

– wprowadzono możliwość współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, z poziomu programu Comarch ERP Optima użytkownik zyskał szansę sprawdzenia, czy kontrahent jest wpisany na listę dłużników w KRD, poznanie szczegółów dotyczących zgłoszonych płatności, założenie monitoringu na kontrahenta pozwalający na uzyskiwanie automatycznie informacji dotyczących zmian w jego zadłużeniu.
– wprowadzono możliwośc automatycznego generowania dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej. Dokumenty są generowane w momencie przekształcenia Faktury Sprzedaży lub paragonu do dokumentów magazynowych.
– w systemie umożliwiono przekształcenie faktury Zakupu do faktury Sprzedaży oraz rezerwacji Odbiorcy do przesunięcia międzymagazynowego lub rozchodu Wewnętrznego.
W najnowszej wersji systemu Comarch ERP Optima firma Comarch SA wprowadziła także szereg innych nowości oraz usprawnień – celem poznania pozostałych zapraszamy Państwa do kontaktu ne specjalistami PolKas.