Skip to main content

System Comarch ERP Optima umożliwia obsługę opakowań kaucjonowanych. Aby włączyć tę możliwość należy zaznaczyć parametr. Obsługa opakowań kaucjonowanych w konfiguracji firmy w gałęzi Magazyn/Kaucje. Obsługę można również włączyć podczas działania kreatora bazy, przy pierwszym jej uruchomieniu.

Jak włączyć obsługę opakowań kaucyjnych w programie Optima1