Skip to main content

Wybór katalogu pracy rozproszonej systemu Optima dostępny jest z poziomu System/Konfiguracja/Stanowisko/Praca rozproszona/Parametry

Jak wskazać katalog przechowywania plików XML w systemie Optima dla narzędzia praca rozproszona1