Skip to main content

Dodanie statusu oferty dostępne jest z poziomu System/Konfiguracja/Firma/CRM/Statusy ofert handlowych. W Optimie należy mieć włączony moduł CRM.

Jak dodać status oferty handlowej w module CRM systemu Optima1