Skip to main content

Po zaznaczeniu towarów na liście z menu czynności należy wybrać „Utwórz dokument”.

Jak w systemie enova365 utworzyć nowy dokument dla towarów zaznaczonych na liście „Towary i usługi”1

Otworzy się okno pośrednie, które pozwala wybrać daty, definicję tworzonego dokumentu, magazyn w którym dokument ma być utworzony oraz ilości towarów.

Jak w systemie enova365 utworzyć nowy dokument dla towarów zaznaczonych na liście „Towary i usługi”2