Skip to main content

Przy uruchamianiu systemu optima, dla danego operatora można przypisać bazę, która będzie wybierana domyślnie.

Można to zrobić na karcie operatora (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) wskazując odpowiednią bazę w polu Firma startowa.

Jak ustawić domyślną firmę startową operatorowi systemu Optima1