Skip to main content

System Comarch ERP Optima umożliwia przypisanie domyślnej serii każdemu z operatorów. Aby to zrobić należy otworzyć kartę operatora (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy). Parametr domyślna seria znajduje się w grupie Parametry wspólne.

Jak ustawić domyślną serie operatorowi programu Optima1