Skip to main content

W programie Optima, na karcie operatora (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) w zakładce parametry należy wybrać magazyn jaki ma zostać przypisany domyślnie

Jak ustawić domyślny magazyn przypisany do operatora systemu Optima1