Skip to main content

Grupę środków trwałych można dodać w konfiguracji Optimy, w gałęzi System/Konfiguracja/Firma/Środki trwałe/Grupy środków trwałych posługując się ikona plusa.

Jak dodać grupę środków trwałych w systemie Optima1