Skip to main content

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość dodawania dowolnej liczby jednostek pomocniczych wraz z przelicznikami, które mogą być później wykorzystywane zarówno
przy sprzedaży jak i zakupie określonych towarów. Dzięki temu bez problemu możemy obsłużyć zakup od różnych dostawców sprzedających dany towar w różnych opakowaniach zbiorczych, a także umożliwia nam to sprzedaż wg różnych cenników wynegocjowanych z odbiorcami wg jednostek masy, objętości, długości czy ilościowych i to niezależnie
od jednostki podstawowej magazynowania. W takim przypadku na karcie towarowej definiujemy wszystkie potrzebne jednostki pomocnicze wraz z przelicznikami (zarówno względem jednostki podstawowej jak i możliwe jest ustawienie przelicznika wg innej jednostki pomocniczej).

Jak sprzedawać w innej jednostce miary niż się dany towar kupuje1

Z tak zdefiniowanej jednostki pomocniczej możemy skorzystać na dokumentach handlowych lub/i zamówieniach.

W tym wypadku jednostką pomocniczą jest m2 będący jednostką pomocniczą do szt., przy czym 1 szt. ma 1,8 m2 i nie ma ograniczeń do sprzedaży w jednostkach całkowitych ani w przypadku jednostki pomocniczej ani podstawowej. Wszystkie ceny można definiować zarówno do jednostek pomocniczych jak i podstawowej.

Jak sprzedawać w innej jednostce miary niż się dany towar kupuje2