Skip to main content

W praktyce pracy w systemach handlowych często występuje potrzeba zablokowania dostępu do wybranych dokumentów nie globalnie, ale wg wybranych cech, czy wartości. W takim przypadku nie wystarczy zwykłe uprawnienie, w systemie Comarch ERP XL często używa się wtedy tzw. filtrów obowiązkowych. Filtr taki jest wywoływany w tle i nie ma możliwości jego wyłączenia.

Filtry na listach dokumentów w modułach Sprzedaż / Zamówienia / Produkcja tworzy się poprzez wpisanie nazwy docelowego filtra w pole „szybkiego” filtra i kliknięcie ikonki klucza na końcu wiersza. Wtedy pojawia się formatka, gdzie zdefiniować możemy warunki filtra.

Jak dodać filtry obowiązkowe na listach dokumentów w Comarch ERP XL1 — kopia

Następnie dla zdefiniowanego filtra w zakładce Opcje ustawiamy jego typ – filtr obowiązkowy i centrum uprawnień którego ten filtr obowiązkowy dotyczy.

Jak dodać filtry obowiązkowe na listach dokumentów w Comarch ERP XL2 — kopia

Tak skonfigurowany filtr zatwierdzamy zielonym „ptaszkiem”. Od tego momentu lista dla centrum Handel powinna ujmować tylko dokumenty o wartości poniżej 10tys. PLN netto.

Jak dodać filtry obowiązkowe na listach dokumentów w Comarch ERP XL3

I tak lista dokumentów jest odfiltrowana:

Jak dodać filtry obowiązkowe na listach dokumentów w Comarch ERP XL4