Skip to main content

Bardzo użyteczną funkcjonalnością systemu Comarch ERP XL, zwłaszcza dla przedsiębiorstw handlowych jest funkcjonalność Promocje i rabaty, która znajduje się w zakładce Zestawienia modułu Sprzedaż. Po kliknięciu w ikonkę Strony z zielonym procentem pojawia się lista zdefiniowanych promocji. Następnie zielony plusik/klawisz insert dodaje kolejną.

Jak zdefiniować promocje czasową na określonej grupie produktów w systemie Comarch ERP XL1

Następnie ustawiamy rodzaj promocji, wpisujemy jej nazwę i określamy terminy obowiązywania.

Jak zdefiniować promocje czasową na określonej grupie produktów w systemie Comarch ERP XL2

Następnie na zakładce Kontrahenci wybieramy dla jakich dana promocja obowiązuje (ew. grupy), gdy ma obowiązywać dla wszystkich dodajemy kontrahenta jednorazowego. W kolejnej zakładce Towary definiujemy listę towarów lub grupę dla której dana promocja obowiązuje oraz warunki rabatowania dla poszczególnych towarów/grup.

Jak zdefiniować promocje czasową na określonej grupie produktów w systemie Comarch ERP XL3

Aby uruchomić daną promocje należy dodać ją jeszcze do miejsca w strukturze firmy i potwierdzić.