Skip to main content

W przypadku kiedy operujemy na wielu grupach towarowych, przydatne stają się operacje seryjne jak na przykład zmiana grupy towarowej. System Comarch ERP udostępnia właśnie takie narzędzie. Aby seryjnie zmienić grupę należy zaznaczyć wybrane towary i wybrać „Dodawanie/Usuwanie/Zmiana grupy”

Jak seryjnie zmienić grupę towarową w programie Optima1

Dzięki tej funkcjonalności możemy błyskawicznie przypisać grupę dla wielu towarów.