Skip to main content

W obrocie towarami często istotne jest odpowiednie skategoryzowanie czy opisanie towaru. Możliwość ta przyspiesza pracę, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia ze specyficznymi towarami. Twórcy systemów ERP nie są w stanie udostępnić wszystkich parametrów jakich mogą potrzebować klienci. Jednak program Comarch Optima pozwala tworzyć własne sposoby kategoryzacji m.in. towarów.

Załóżmy, że istnieje potrzeba oznaczenia towarów, które mogą łatwo się uszkodzić.

W tym celu na leży wybrać przycisk Atrybuty z zakładki ogólne. Znajdując się na zakładce towary klikamy ikonę plusa i dodajemy nowy atrybut:

Jak dodać atrybut do towaru w programie Comarch ERP Optima1

Na zakładce Pozycje listy dodajemy „TAK”:

Na karcie towaru w zakładce Atrybuty dodajemy nasz atrybut i jako Wartość ustawiamy „TAK”.

Aby nasz atrybut był widoczny na liście zasobów należy kliknąć prawym klawiszem na nagłówki, a następnie wybór kolumn. Klikamy dwukrotnie nazwę wybranego atrybutu i od tej pory będzie widoczny na liście:

Jak dodać atrybut do towaru w programie Comarch ERP Optima2